Młodzież i nauczyciele z Gimnazjum nr 2 w Hiszpanii

24.02.2014 r.

Dzięki unijnemu programowi „Uczenie się przez całe życie - Comenius” pięcioro uczniów naszej szkoły: (Karina Frąckowiak, Kornelia Głowacka, Antonina Kwiatkowska, Zofia Lenartowicz, Jakub Lesiński)  i  dwie nauczycielki (Aneta Jankowska-Łukomska i Magdalena Madajczyk-Głowacka) oraz pozostali  partnerzy projektu „Reagir pour l’avenir” z Francji, Niemiec, Włoch i Rumunii przebywali w El Puerto de Santa Maria w dniach 17 -21 lutego br. Spotkanie odbywało się w IES "José Luis Tejada Peluffo". W programie wizyty znalazły się  prezentacje związane z bieżącą realizacją projektu, spotkanie w ratuszu z przedstawicielami lokalnych władz, zwiedzanie ciekawych historycznie i krajobrazowo miejsc Andaluzji (El Puerto, Kadyks, Bolonia, Tarifa, Cieśnina Gibraltarska, Park Krajobrazowy Los Toruños, osada archeologiczna Doña Blanca), poznawanie miejsc związanych z ekologią (farma wiatrowa, zakład zagospodarowania odpadów), program artystyczny przygotowany przez gospodarzy oraz nieformalne spotkania nauczycieli i uczniów. Dzięki temu, że uczestnicy mieszkali w domach hiszpańskich partnerów, możliwe było poznanie życia codziennego, tradycji  i doskonalenie języków obcych, bo mimo że językiem roboczym projektu jest język francuski, w użyciu był też angielski i hiszpański. Gospodarze przyjęli nas z serdecznością (wideo), nawiązane zostały nowe znajomości i przyjaźnie .W przyszłym miesiącu kolejna wizyta odbędzie się we Francji,a w kwietniu w Niemczech. Bardziej szczegółowe relacje znaleźć można na stronach projektu: http://reagirpourlavenir.blogspot.com/ oraz http://reagirpourlavenirpologne.blogspot.com/

Magdalena Madajczyk-Głowacka koordynator projektu
Uczniowie