Młodzi i muzea. Zwiedzaj! - kolejna odsłona

28.11.2013 r.

W ramach realizowanego w tym roku programu: "Młodzi i muzea. Zwiedzaj!" klasa II e odwiedziła Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie. Uczniowie uczestniczyli w prelekcji dotyczącej historii obozu, a także obejrzeli film pt. „Zniewolony Poznań 1939-1945”, który ustami świadków czasu – byłych więźniów – opowiada o dramatycznych wydarzeniach, jakie miały miejsce w Poznaniu w latach okupacji hitlerowskiej. Dzięki scenom fabularyzowanym przenieśliśmy się do wypełnionych więźniami kazamatów Fortu VII, drewnianych baraków obozu żabikowskiego, a także obserwowaliśmy pełne grozy momenty przesłuchania w siedzibie poznańskiego gestapo. Dzięki temu spotkaniu poznaliśmy bardzo trudną i wzruszającą historię dotyczącą naszej małej ojczyzny. 

                     

Paulina Hącia
Uczniowie