MIĘDZYNARODOWY TEST Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

30.10.2013 r.

W dniach 29.10.2013 oraz 30.10.20133 odbywał się w naszej szkole w ramach programu Addvantage6  pod patronatem British Council próbny egzamin z języka angielskiego Cambridge na poziomach KET (A2) i PET (B1) . Pięćdziesięcioro sześcioro uczniów przystąpiło do swojego pierwszego sprawdzianu międzynarodowego  z języka angielskiego z czytania, pisania, słuchania i mówienia. Uczniom towarzyszyły spore emocje. Jednak mili obcojęzyczni egzaminatorzy dodawali kandydatom odwagi. Egzamin przebiegł w miłej atmosferze. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że nie warto stresować się przed tego rodzaju testem. Wszyscy z optymizmem myślą teraz o wynikach oraz o swojej przyszłości związanej z wykorzystaniem umiejętności językowych. Zawsze warto wykorzystywać okazję do sprawdzenia swoich kwalifikacji i uzyskać ocenę zewnętrznych egzaminatorów. Dziękujemy naszym uczniom  za  chętne zgłoszenie się do testu  i życzymy satysfakcjonujących wyników.

 

Małgorzata Szymankiewicz
Uczniowie