Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

26.02.2020 r.

21 lutego w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Dla każdego nauczyciela i ucznia język ojczysty powinien być najwyższą wartością. W nasz projekt włączyli się zatem wychowawcy ze swoimi klasami. Podzieliliśmy klasy na trzy grupy wiekowe. Uczniowie przygotowali  plakaty na lekcji wychowawczej. Klasy 0-3 pracowały  nad plakatami zawierającymi zwroty grzecznościowe oraz sytuacje, w których je wykorzystujemy. Klasy 4-6 wykonwały plakaty „Stop wulgaryzmom”. Pokaż, że język ojczysty jest piękniejszy bez nich. Z kolei klasy 7-8 opracowaly graficznie zagadnienie „Język ojczysty- jego poprawność”. Przedstawiamy sytuacje, w których opisujemy poprawność ortograficzną, interpunkcyjną, stylistyczną, najczęściej popełniane błędy językowe.  Prace zostały wywieszone w holu szkoły a najlepsze klasy zostaną nagrodzone. Poloniści zachęcili uczniów do napisania wypowiedzi (opowiadanie, dialog, esej, krótka wypowiedź) na temat: „Czym dla mnie jest język ojczysty?"  Najlepsze prace z klasy wezmą  udział w konkursie szkolnym. Wybierzemy najlepsze prace, które także  zostaną nagrodzone i wywieszone na gazetce szkolnej. Biblioteka szkolna przygotowała  wystawę słowników. Poszczególne klasy miały możliwość jej obejrzenia, porozmawiania i wykonania "małego" zadania. Uczestniczki kółka polonistycznego na przerwach malowały na koszulkach napisy i obrazki związane z  Dniem Języka Ojczystego. Dziewczynki przygotowały również słuchowisko. Dziękujemy wszystkim  nauczycielom i uczniom zaangażowanym w organizację Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.                                 

koordynatorki projektu- Barbara Małecka i Aleksandra Sołecka
Uczniowie