Matematyka z ocenianiem kształtującym

31.01.2018 r.

Nauczyciele w naszej szkole stosują podczas lekcji elementy oceniania kształtującego. Polega ono przede wszystkim na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie, a uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć. W środę 31.01 w klasie 7c odbyła się jedna z lekcji matematyki, w której p.Małgorzata Zgoła wykorzystała tę metodę pracy. Nauczycielka podała cele zajęć i nacobezu. Pojawiły się patyczki, metodniki ("światła" oraz oznaczenia literowe) i slajdy. Uczniowie powtórzyli i utrwalili wiadomości na temat liczb wymiernych. Przez całą lekcję byli bardzo aktywni. Z zaangażowaniem wykonywali kolejne zadania.  

Jolanta Walczak
Uczniowie