Geografia, biologia i fizyka inaczej…

5.11.2013 r.

5 listopada klasy 2h oraz 2g były na zajęciach terenowych. 
Na początku zwiedzaliśmy stację meteorologiczną. Zobaczyliśmy różne przyrządy do mierzenia temperatury powietrza, opadów i wilgotności. Następnie udaliśmy się na wykład pt. „Rzeźba polodowcowa w WPN”. Poznaliśmy, w jaki sposób powstały różne formy terenu, np. moreny, ozy, kemy i pradoliny. Dalej udaliśmy się na zajęcia do Muzeum Wielkopolskiego Parku Narodowego. Po wykładzie na temat Parku Narodowego, jego fauny i flory zwiedzaliśmy muzeum. Podczas podziwiania eksponatów dostaliśmy do rozwiązania karty pracy pt. „Przewodnik w ćwiczeniach- Muzeum Wielkopolskiego Parku Narodowego”. Następnie poszliśmy w teren, gdzie zobaczyliśmy np. Jezioro Góreckie, jezioro Kociołek, pomniki przyrody. Później udaliśmy się na największy szczyt. Podczas tej wędrówki musieliśmy obliczać wiek drzewa a następnie odrysować na kartce jego liść. W wycieczce uczestniczyli: p. Michał Garstkiewicz, p. Agata Budzyńska oraz p. Monika Siwek. Wycieczka była bardzo pouczająca.  

Marta Walkowiak 2H
Uczniowie