MARTA I KUBA - REPREZENTANCI WSZYSTKICH UCZNIÓW G2

3.10.2013 r.

W wyborach do Samorządu Uczniowskiego wskazaliście, że największym Waszym zaufaniem cieszą się Marta Pokryszka i Kuba Lesiński. Marta zostaje zatem przewodniczącą SU, a Jakub - jej zastępcą. Będą reprezentowali wszystkich uczniów. Potrzebują oni wsparcia innych osób - tylko razem możecie zrobić dużo dobrego. Zachęcamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w cotygodniowych spotkaniach SU oraz zebraniach plenarnych. Jako niezależny organ G2 możecie przedstawiać dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej swoje wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły. Przekazujcie też swoje pomysły - przez Martę i Kubę albo samodzielnie. Czekam na Wasze inicjatywy!

Jolanta Walczak
Uczniowie