Mamy kolejny sukces matematyczny!

21.12.2017 r.

We wrześniu i  październiku grupa uczniów klasy 3g wzięła udział w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów. Są to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, wymagające nie tyle sprawności rachunkowej, co prowadzenia rozumowania matematycznego i dowodzenia tez. Zawody pierwszego stopnia składały się z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej. Część korespondencyjna polegała na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych oraz przekazaniu swoich rozwiązań na ręce szkolnego koordynatora, który przesłał prace do właściwego Komitetu Okręgowego OMJ. Część testowa odbyła się w szkole, podczas 75-minutowego sprawdzianu w warunkach kontrolowanej samodzielności, uczestnicy odpowiadali na 15 pytań testowych. Każde pytanie testowe składało się z trzech niezależnych stwierdzeń, z których część była prawdziwa, a część fałszywa (mogły być także wszystkie prawdziwe lub wszystkie fałszywe). Zadaniem uczestnika było rozstrzygnięcie, które z tych trzech stwierdzeń są prawdziwe. Wynikiem uzyskanym w zawodach pierwszego stopnia jest suma punktów obu części: korespondencyjnej i testowej. Okazało się, że czworo uczniów: Mateusz Dokowicz, Michał Frąckowiak, Dawid Konieczny i Grzegorz Smoczyk uzyskali taką ilość punktów, która pozwoliła im awansować do zawodów drugiego stopnia. Warto podkreślić, że znaleźli się wśród 48 Wielkopolan zakwalifikowanych do tego etapu. Chłopaki, jesteśmy z Was dumni i życzymy powodzenia 13 stycznia! 

                  

Ewa Frąckowiak
Uczniowie