Maja, Agnieszka, Wojtek - laureaci kuratoryjnych konkursów przedmiotowych

20.03.2017 r.

Maja Zielińska 3g, Agnieszka Grabowska 3h i Wojciech Bohdan 3h to kolejni laureaci kuratoryjnych konkursów przedmiotowych z Gimnazjum nr 2 w roku szkolnym 2016/2017. Maja znalazła się wśród najlepszych w województwie w Konkursie Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej, Agnieszka i Wojtek - w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym. Oba konkursy były bardzo trudne i zdobycie tytułu laureata to wielki sukces. Serdeczne gratulacje dla naszych uczniów oraz ich nauczycielek p. Katarzyny Urbaniak i p.Małgorzaty Zgoła! 

Jolanta Walczak
Uczniowie