„Lubońskie Drzewce”

31.10.2019 r.

Uczniowie klas VI biorą udział w  konkursie międzyszkolnym pt. „Lubońskie Drzewce”. Czworo uczniów klas VI; Julia Ellmann, Zuzanna Kowalewska, Jakub Kobyliński z klasy 6a oraz Dominik Wielicki z klasy 6b wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez Miasto Luboń. Celem konkursu było wyłonienie pracy, która wykorzystana zostanie na potrzeby wykonania tabliczki informującej mieszkańców o korzyściach wynikających z obecności drzew w mieście. Konkurs miał na celu upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży postaw przyjaznych środowisku poprzez zwrócenie uwagi na problematykę ubywania zieleni poprzez rozwój miast. Konkurs ma za zadanie rozwijać u uczniów kreatywność oraz zdolności twórcze, skłonić ich do poznania i poszerzania wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z szeroką korzyścią wynikającą z obecności drzew oraz pozyskania wiedzy na temat fizjologii (budowy) drzew i ich funkcjonowania w trudnych warunkach miejskich. Projekty wykonane zostały  w postaci plastycznej. Zawierają: nazwę lub logo Miasta; rysunek i imię Drzewca; krótkie zdanie – jaką korzyść przynosi Drzewiec Miastu; uczniowie  dołączyli  fotografię drzewa oraz opisali jego lokalizację. Czekamy na wyniki konkursu, ale już teraz jesteśmy dumni z powstałych projektów.                                                                                                          

Jolanta Skowrońska
Uczniowie