Listy uczniów klas 3-7

4.06.2017 r.

UWAGA, LISTY UCZNIÓW przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 5 znajdują się w zakładce: KANDYDACI / REGULAMIN REKRUTACJI.
Informujemy, że zakończyliśmy nabór do klas siódmych.
Trwa rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych: 1-8 czerwca 2017 (w formie elektronicznej)- szczegółowe informacje w sekretariacie lub pod numerem telefonu 61 8932316. 

                                           

Jolanta Walczak
Uczniowie