List Zastępcy Burmistrza Miasta Luboń do Rodziców

26.01.2017 r.


Szanowni Państwo

9 stycznia br. Prezydent RP podpisał przyjęte przez Parlament ustawy:  Prawo oświatowe i  przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Ustawy te nakładają na Samorządy obowiązek przeprowadzenia reformy oświaty w szkołach.

Od kilku miesięcy trwały prace roboczego zespołu ds. reformy oświatowej powołanego przez Burmistrza.
Zespół przeprowadził dogłębną analizę  aktualnej sytuacji w gminie oraz możliwych wariantów zmian wynikających z wprowadzanych ustaw.

Zgodnie z nowymi przepisami oświatowymi:

z dniem 1 września 2017r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, a co za tym idzie uczniowie takiej szkoły stają się uczniami ośmioletniej szkoły podstawowej. 
Z dniem 1 września 2017r.  nie będzie klas I gimnazjum,  a w latach następnych będą wygasały kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. 
Uczeń klasy I dotychczasowego gimnazjum, który nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 września br. staje się uczniem klasy VII szkoły podstawowej. 

Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami dotychczasowe gimnazjum można przekształcić w:

  • ośmioletnią szkołę podstawową (tak będzie w przypadku Gimnazjum nr 2)
  • włączyć do ośmioletniej szkoły podstawowej (to przypadek Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1)

 W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w szkołach tych prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, do czasu wygaśnięcia tych klas. Co ważne, uczniowie klas gimnazjalnych, które będą funkcjonowały w strukturach ośmioletniej szkoły podstawowej otrzymają świadectwa ustalone dla dotychczasowych publicznych gimnazjów.

Również zgodnie z przepisami wprowadzającymi reformę, z dniem 1 września 2017r. dyrektor dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej.

Przepis ten stosuje się również do wicedyrektorów tych szkół.  Natomiast dyrektor dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia tego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej (przypadek Gimnazjum nr 2).

Dyrektor szkoły podstawowej, z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej, w której prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej szkoły podstawowej. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowe,j staje się wicedyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej (przypadek SP nr 3 i G1).

Podsumowując, w pierwszej kolejności powstał projekt nowej sieci szkół biorący pod uwagę przede wszystkim dobro uczniów oraz zminimalizowanie skutków wprowadzanej reformy na pracę nauczycieli.
Warto podkreślić, że ustalając sieć szkół, w myśl wprowadzonych przepisów, gmina powinna dążyć do tego, aby szkoła podstawowa była szkołą o pełnej strukturze organizacyjnej, to znaczy obejmującą klasy od I do VIII. Zatem, projektowana sieć lubońskich szkół przedstawia się następująco:

  • ośmioletnia Szkoła Podstawowa  nr 1,
  • ośmioletnia Szkoła Podstawowa  nr 2,
  • ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 3 z oddziałami dwujęzycznymi powstała z połączenia dotychczasowych: Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1,
  • ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 4,
  • ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 5 powstała z przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum nr 2.

W konsekwencji zmian na terenie Lubonia od 1.09.2017r. będzie istniała sieć 5 publicznych szkół podstawowych, co powoduje konieczność zmiany rejonizacji tych szkół (dotychczasowych obwodów). Projekt zmiany obwodów przedstawia  załącznik nr 1.

Tabelę przedstawiającą lata i klasy objęte zmianą rejonizacji prezentujemy Państwu w  załączniku nr 2. Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018.

Takie rozwiązanie jest konieczne ze względu na możliwości i warunki lokalowe poszczególnych szkół i nie zmieni w sposób diametralny dotychczasowego rytmu i czasu pracy szkół.  W przypadku uczniów nowej Szkoły Podstawowej nr  5 znacząco skróci drogę do szkoły i  da możliwość ujednolicenia  godzin  rozpoczęcia, i kończenia zajęć lekcyjnych we wszystkich szkołach.

W celu szczegółowego zapoznania Państwa z wprowadzanymi zmianami obwodów szkolnych zapraszam na spotkanie informacyjne:

13.02.2017r.  godz. 18.00 – Szkoła Podstawowa nr 1
15.02.2017r. godz. 18.00 – Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 1
16.02.2017 r. godz. 18.00 – Szkoła Podstawowa nr 4
17.02.2017r. Godz. 18.00 – Gimnazjum nr 2
20.02.2017 godz. 18.00 -Szkoła Podstawowa nr 2


Szanowni Rodzice, zdaję sobie sprawę, że każda zmiana, szczególnie narzucona odgórnie, rodzi pewien niepokój dotyczący przyszłości, ale jestem przekonany, że wspólnym wysiłkiem uda nam się przejść ten okres pozytywnie i w co wierzę, niezależnie od aktualnej sytuacji, z korzyścią w przyszłości dla naszych dzieci.                                                                                                                                                                                                

Załącznik nr 1

Projekt obwodów szkolnych

Obwód Szkoły Podstawowej nr 1  w Luboniu

Agrestowa

Cmentarna

Dębowa

Michała Drzymały

Galla Anonima

Graniczna

Jaworowa

Jesienna

Jodłowa

Kanonierów

Hugona Kołłątaja od Poniatowskiego do 11 Listopada (bez ul.11 Listopada)

 Korczaka

Tadeusza Kościuszki od nr 42 do końca

Tadeusza Kościuszki od nr 57 (nieparzyste) do końca

Krucza

Leszczynowa

Leśmiana

 Limbowa

 Lipowa

 Nad Żabinką

Niezłomnych

Olszynowa

Plac Edmunda Bojanowskiego

Pogodna

Józefa Poniatowskiego

Północna 

Przejazd

Przy Autostradzie

Tadeusza Rejtana

Różana

Samotna

Henryka Sienkiewicza

Gen.Władysława Sikorskiego

Skowronkowa

Sowia

Szafirowa

Szkolna od Poniatowskiego do 11 Listopada (bez ul. 11 Listopada)

Świerkowa

Tomiaka

Wiosenna

Zielona

Złota

Traugutta od nr 21

 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu

Aleja Jana Pawła II 3, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 15 A, 15 B, 16, 18

Władysława Broniewskiego

Łącznik

Mieczysława Karłowicza

Jana Kilińskiego

Jana Kochanowskiego

Mikołaja Kopernika

Tadeusza Kościuszki od nr 1 do 55 (nieparzyste)

 Tadeusza Kościuszki od nr 2 do nr 40 (parzyste)

Karola Kurpińskiego

22 Lipca

11 Listopada od nr 1 do nr 28

Adama Mickiewicza

Andrzeja Mizerki

Osiedlowa

Jana Ignacego Paderewskiego

Powstańców Wielkopolskich od nr 37

Powstańców Wielkopolskich od nr 42

Przyjazna

Kazimierza Pułaskiego powyżej nr 28 (bez nr 28)

Władysława Skóry

Juliusza Słowackiego

Karola Szymanowskiego

Świerczewska

Unijna

Wschodnia 1-19, 21, 22, 22 A-I, 23, 23A, 24, 25,

 Źródlana

Żabikowska od nr 16

 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu

Aleja Jana Pawła II nr 17, 19, 20

 Armii Poznań od nr 2 do nr 78

Armii Poznań od nr 1 do 49a

 Andersena

Jana Brzechwy

Fryderyka Chopina

Cicha

Augusta Cieszkowskiego

Chudzickiego

Jana Henryka Dąbrowskiego

Dębiecka

Dożynkowa

Dworcowa od nr 1 do nr 20a

Faustmana

Władysława Hibnera

Jachtowa

Władysława Jagiełły

Konarzewskiego

Marii Konopnickiej

Kościelna

Kozińskiego

Krańcowa

Ignacego Krasickiego

Krótka

Ks. Nogali

Ks. Streicha

Lemańskiego

3 Maja

Jana Matejki

Nad Strumykiem

Nad Wartą

Gabriela Narutowicza

Niepodległości

Stefana Okrzei

Plac Medalistów

Południowa

Powstańców Wlkp. od nr 1 do nr 35 Powstańców Wlkp. od nr 2 do nr 40

Przemysłowa

Pułaskiego od nr 28 do ul. Okrzei

Aleksandra Puszkina

Cyryla Ratajskiego

Rivoliego

Rzeczna

Piotra Skargi

 Słoneczna

 Spadzista

Strumykowa

Juliana Tuwima

Wschodnia nr 26, 27 A-D, 28, 29A-B

Ziemniaczana

Żeglarska

Stefana Żeromskiego

Prusa

Kornela Makuszyńskiego

Zakątek

Fabryczna

Chudzickiego

Jana Mazurka

Czesława Miłosza

 

 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu

Akacjowa

Armii Poznań od nr 80 do nr 130 Armii Poznań od nr 51 do nr 129

Azaliowa

Bratkowa

Bluszczowa

Chemików

Czajcza

Dojazdowa

Dolna

Dworcowa od nr 23 od 50

Fiołkowa

Małgorzaty Fornalskiej

Frezjowa

Grodzka

Grzybowa

Jęczmienna

Juranda

 Kalinowa

Kasztanowa

 Kasztelańska

 Kolonia PZNF

Konwaliowa

Kręta

Kurowskiego

Kwiatowa

Leśna

Liliowa

 Łączna

 Łąkowa

Magazynowa

 1 Maja

Makowa

Malinowa

Malwowa

 Romana Maya

 Modrakowa

Nagietkowa

Narcyzowa

 Nowa

Ogrodowa

Oliwkowa

Owsiana

Jana Panka od nr 2 do nr 20

Parkowa

Piaskowa

Podgórna

Polna

 Poznańska

Pszenna

Franciszka Ratajczaka

Rumiankowa

Henryka Rutkowskiego

 Rydla

Siostry Faustyny

Skośna

Słonecznikowa

Jana III Sobieskiego od nr 20 do nr 142

Spokojna

Sporna

Starorzeczna

Stawna

Stolarska

Targowa

Topolowa

Walki Młodych

Warzywna

Piotra Wawrzyniaka

Wąska

Wiejska

Wierzbowa

Wodna

Żytnia

Gryczana

Cyklamenowa

 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu

Boczna

Brzoskwiniowa

Brzozowa

Mariana Buczka

Bukowa

Czereśniowa

Długa

Fabianowska

Górna

Gruszkowa

Harcerska

Janowa Dolina

Jaśminowa

Jana Kasprowicza

Marcina Kasprzaka

Klonowa

Hugona Kołłątaja od 11 Listopada do Wojska Polskiego

Komornicka

Kujawska

11 Listopada od nr 30

Małopolska

Migalli

Miodowa

Morelowa

Nowiny

Owocowa

Orzechowa

Pomorska

Poprzeczna

Przesmyk

Mikołaja Reja

Skromna

Ludwika Solskiego

Stanisława Staszica

Studzienna

Szkolna od 11 Listopada do Długiej

Szreniawska

Śliwkowa

Świętokrzyska

Traugutta od nr 1 do 20

Wczasowa

Westerplatte

Wirowska

Wiśniowa

Wojska Polskiego

Wrzosowa

Zamknięta

Żabikowska od nr 1 do nr 12

Górna

Mokra

Jana Panka od nr 21 do nr 43

Piękna

Bursztynowa

Podlaska

Sobieskiego od nr 1 do nr 19 

 

 

Załącznik nr 2
Lata i klasy objęte zmianą rejonizacji. 

Rok szkolny

SP nr 1

SP nr 2

SP nr 3 z oddziałami gimnazjalnymi

SP nr 4

SP nr 5 z oddziałami gimnazjalnymi

2017/2018

Kl. I

N. obwód

Kl. I

N. obwód

Kl. I

N. obwód

Kl. I

N. obwód

Kl.I

N. obwód

Kl. II

St. obwód

Kl. II

St. obwód

Kl. II

St. obwód

Kl. II

St. obwód

 

Kl. III

St. obwód

Kl. III

St. obwód

Kl. III

St. obwód

Kl. III

St. obwód

Kl. IV

N. obwód

Kl. IV

N. obwód

Kl. IV

N. obwód

Kl. IV

N. obwód

Kl. IV

N. obwód

Kl.V

St. obwód

Kl.V

St. obwód

Kl.V

St. obwód

Kl.V

St. obwód

 

Kl. VI

St. obwód

Kl. VI

St. obwód

Kl. VI

St. obwód

Kl. VI

St. obwód

Kl.VII

N. obwód

Kl.VII

N. obwód

Kl.VII

N. obwód

Kl.VII

N. obwód

Kl. VII

N. obwód

 

II kl. gim.

St. obwód

 

II kl.  gim.

St. obwód

III kl. gim.

St. obwód

III kl. gim.

St. obwód

2018/2019

Kl. I

N. obwód

Kl. I

N. obwód

Kl. I

N. obwód

Kl. I

N. obwód

Kl. I

N. obwód

Kl. II

 

Kl. II

 

Kl. II

 

Kl. II

 

Kl. II

 

Kl. III

St. obwód

Kl. III

St. obwód

Kl. III

St. obwód

Kl. III

St. obwód

 

Kl. IV

N. obwód

Kl. IV

N. obwód

Kl. IV

N. obwód

Kl. IV

N. obwód

Kl. IV

N. obwód

Kl.V

 

Kl.V

 

Kl.V

 

Kl.V

 

Kl. V

 

Kl. VI

St. obwód

Kl. VI

St. obwód

Kl. VI

St. obwód

Kl. VI

St. obwód

 

Kl.VII

N. obwód

Kl.VII

N. obwód

Kl.VII

N. obwód

Kl.VII

N. obwód

Kl.VII

N.obwód

Kl.VIII

 

Kl.VIII

 

Kl.VIII

 

Kl.VIII

 

Kl.VIII

 

 

III kl. gim

St. obwód

 

III kl. gim.

St. obwód

2019/2020

Kl. I

N. obwód

Kl. I

N. obwód

Kl. I

N. obwód

Kl. I

N. obwód

Kl. I

N. obwód

Kl. II

 

Kl. II

 

Kl. II

 

Kl. II

 

Kl. II

 

Kl. III

 

Kl. III

 

Kl. III

 

Kl. III

 

Kl. III

 

Kl. IV

N. obwód

Kl. IV

N. obwód

Kl. IV

N.obwód

Kl. IV

N. obwód

Kl. IV

N.obwód

Kl.V

 

Kl.V

 

Kl.V

 

Kl.V

 

Kl.V

 

Kl. VI

 

Kl. VI

 

Kl. VI

 

Kl. VI

 

Kl. VI

 

Kl.VII

 

Kl.VII

 

Kl.VII

 

Kl.VII

 

Kl.VII

 

Kl.VIII

 

Kl.VIII

 

Kl.VIII

 

Kl.VIII

 

Kl.VIII

 

 

Mateusz Mikołajczak Zastępca Burmistrza Miasta Luboń
Uczniowie