Lex retro non agit - klasy 8c i 8b w sądzie

26.11.2018 r.

23.listopada 2018 roku klasy 8b i 8c w ramach lekcji zawodoznawczych i wiedzy o społeczeństwie udała się do sądu przy ulicy Kamiennogórskiej w Poznaniu. Zapoznaliśmy się z zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Sędzia powiedział nam, iż sądy oraz Trybunał Konstytucyjny są częścią aparatu państwowego. Do kompetencji sądów należy rozstrzyganie sporów na podstawie ustaw oraz rozstrzyganie sporów konstytucyjnych. Są one władzą niezależną i odrębną od innych władz państwowych. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej. Wymiar sprawiedliwości w Polsce sprawują: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne i sądy wojskowe. Sędzia opowiedział nam również  o swojej ścieżce kariery - czyli  jak został sędzią. Uczestniczyliśmy też w 4 rozprawach sądowych. Sami również ją poprowadziliśmy - na zdjęciach:sędzia,  oskarżeni, świadkowie, prokurator, biegły sądowy, ławnicy. 
 

Beata Siwek, Szymon Olejnik, 8c
Uczniowie