LEKCJE W WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM

7.10.2013 r.

Wtorkowe (8.10.2013) lekcje uczniowie klas II a i I h z nauczycielem biologii – p. Jolantą Skowrońską, fizyki – p. Ewą Rubisz i geografii – p. Moniką Siwek zrealizowali na terenie WPN. Zajęcia prowadzone były przez pracowników naukowych WPN na terenie muzeum przyrodniczego i w terenie. Uczyliśmy się rozpoznawać podstawowe gatunki drzew liściastych i iglastych, obliczaliśmy, ile lat żyło drzewo, wyszukiwaliśmy różne gatunki zwierząt żyjące w środowisku leśnym, dowiedzieliśmy się, które gatunki fauny i flory WPN są prawnie chronione. Poznaliśmy formy polodowcowe parku, ukształtowanie jeziora głębinowego i przebieg zarastania jeziora eutroficznego. Omówiono nam zagadnienia dotyczące występowania sił w przyrodzie i ich oddziaływań. Po ciekawych zajęciach w salach muzealnych przenieśliśmy się w teren. Trasa długości 5 kilometrów przy pięknej pogodzie była dużą przyjemnością. Oglądając żywe okazy drzew, uczyliśmy się ich nazw i poznawaliśmy ciekawostki. Dodatkowym osiągnięciem było zdobycie najwyższego wzniesienia – Osowa  Góra. Zajęcia zakończyliśmy na terenie stacji meteorologicznej UAM, gdzie zobaczyliśmy urządzenia do pomiaru czynników atmosferycznych.  Zdobyte wiadomości pozwoliły nam wypełnić karty pracy, które sprawdzą naszą wiedzę. Wiadomości trudne, ale przekazane w inny sposób, były ciekawą formą zajęć edukacyjnych. Mieliśmy również czas na wesołe rozmowy w gronie kolegów. Takich lekcji powinno być więcej. Są super!

klasa 2 a
Uczniowie