Lekcje biologii i geografii w terenie.

10.05.2017 r.

W dniach 27 – 28 kwietnia uczniowie klasy II f pod opieką p. Jolanty Skowrońskiej i p. Magdaleny Kaszkowiak uczestniczyli w dziennych i późnowieczornych zajęciach terenowych w WPN stacja Jeziory. Przed każdymi zajęciami w terenie odbywał się cykl zajęć teoretycznych (wykład, prezentacja, dyskusja). Zajęcia w terenie podzielone były na bloki tematyczne. Pierwszy siedmiogodzinny blok miał pokazać nam piękno przyrody martwej i ożywionej. Poznaliśmy genezę i cechy najważniejszych typów skał spotkanych w terenie. Badaliśmy uziarnienia piasków i próbowaliśmy określić na tej podstawie ich pochodzenie. Poznaliśmy profil glebowy, jego budowę i historię oraz wpływ rzeźby terenu, klimatu, roślinności i innych czynników glebotwórczych na wykształcenie różnych typów gleb. Dotarliśmy do torfowiska, gdzie zapoznaliśmy się z jego budową i historią. Tam też obserwowaliśmy działalność dużej liczby żyjących bobrów. Rozpoznawaliśmy wpływ powyższych elementów przyrody nieożywionej na biosferę, głównie na zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych i zwierzęcych. Poznaliśmy przykładowe zagrożenia, potrzeby i formy ochrony przyrody. Godziny popołudniowe przeznaczone były na zajęcia integracyjne, rozmowy koleżeńskie, zabawy. Późnym wieczorem z pracownikiem WPN poszliśmy nad Jezioro Góreckie, gdzie odbyły się zajęcia poświęcone sowom i nietoperzom. W terenie nasłuchiwaliśmy i obserwowaliśmy te zwierzęta. Dużo emocji wywołały latające nad głowami nietoperze. Drugiego dnia zajęcia uczyliśmy się na terenie Stacji Jeziory. Po prezentacjach multimedialnych i wykładach pracowników UAM w Poznaniu mieliśmy zajęcia praktyczne. Zapoznaliśmy się z różnymi rodzajami map, celami i metodyką ich sporządzania, czytaliśmy informacje z mapy tradycyjnej, dokonywaliśmy pomiarów, rysowaliśmy własną mapę na podstawie mapy topograficznej. Obejrzeliśmy bogactwo życia w kropli wody. Mała, przezroczysta kropla wody z jeziora, a tyle w niej życia: organizmy w kształcie nitek, zarówno prostych, jak i skręconych: formy kuliste, występujące pojedynczo lub w grupach; wydłużone, zaopatrzone w jedną wić lub w liczne rzęski; potwory z trąbami, oczami i wąsami. Bogactwo form, kształtów i kolorów mikroskopijnych organizmów zawieszonych w wodzie polskich jezior jest doskonałym przykładem różnorodności biologicznej. Próbki sami pobraliśmy z Jeziora Góreckiego. Do dyspozycji mieliśmy mikroskopy. Sami przygotowaliśmy różne preparaty. To co widzieliśmy pod mikroskopem, pokazywało się na ekranie rzutnika, tylko przyjmowało monstrualne wielkości. Obserwowaliśmy środowisko występowania planktonu i rozpoznawaliśmy czynniki warunkujące jego obecność. Poznaliśmy przyczyny i skutki niepożądanych zakwitów wody. Nauczyliśmy się, jak samodzielnie dokonać poboru próbek wody i planktonu jeziornego. W trakcie zajęć terenowych pracowaliśmy z kartami pracy. Odwiedziliśmy miejsca niedostępne dla turystów, gdyż położona poza szlakami. 

Jolanta Skowrońska
Uczniowie