Lekcja w Muzeum Narodowym w Poznaniu

7.03.2013 r.

Uczniowie klasy 1 f zachęceni przez nauczycielkę plastyki p. Dorotę Muchę odwiedzili Muzeum Narodowe w Poznaniu.  Uczestniczyli w lekcji muzealnej, której temat brzmiał: "Jak patrzeć na dzieło sztuki?".  Zajęcia odbyły się w salach Galerii Malarstwa. Uczyły młodzież patrzenia na dzieło sztuki w taki sposób, aby jak najwięcej „powiedziało" odbiorcy. Uczniowie interpretowali obrazy z punktu widzenia formy i treści. Poznali różne zasady komponowania dzieła malarskiego (kompozycja statyczna i dynamiczna, otwarta i zamknięta, linie kompozycyjne, kierunki ruchu itp.) Podczas zajęć zwracali również uwagę na konteksty pozaobrazowe.

Dorota Mucha
Uczniowie