Lekcja patriotyzmu

3.06.2015 r.

2 czerwca poczet sztandarowy naszej szkoły i klasy If i Ig wzięły udział w uroczystych obchodach 71 rocznicy śmierci generała AK Henryka Kowalówki, który został rozstrzelany przez hitlerowców w obozie karno – śledczym w Żabikowie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą. Następnie wszyscy udali się na teren obozu, gdzie uczestniczyli w pięknej lekcji patriotyzmu. Szczególne słowa zostały skierowane do ludzi młodych, na których spoczywa obowiązek pielęgnowania pamięci o tych, którzy zginęli w walce o wolną Polskę. Obchody zakończyły się apelem poległych i złożeniem kwiatów pod ścianą śmierci.

 

                                                                                    

Paulina Hącia i Katarzyna Urbaniak
Uczniowie