Lekcja geografii z pracownikiem naukowym UAM

4.03.2014 r.

28 lutego 2014 roku już po raz kolejny w szkole gościliśmy pracownika naukowego UAM z wydziału Geografii - P. Agatę Staszak. Doktorantka szczegółowo omówiła nam jeziora i bagna, a także rodzaje jezior w zależności od genezy wytopienia misy jeziornej (przybrzeżne, krasowe, wulkaniczne, tektoniczne). P. Agata Staszak wyświetliła prezentację multimedialną z dziesięcioma największymi jeziorami świata (m.in. Kaspijskie, Bajkał, Michigan). Doktorantka na co dzień zajmuje się analizą okrzemkową, które także dobrze poznaliśmy dzięki prelekcji. Dużym powodzeniem cieszył się test po każdej części wykładu. Zdobyliśmy interesujące nagrody, oczywiście, udzielając prawidłowych odpowiedzi na zadawane pytania. P.Agata Staszak bada osady jeziora Łebska i przygotowuje się do zawodu paleoekologa. Bardzo dziękujemy za interesującą lekcję!


Anna Klemczak, kl. 2c
Uczniowie