Lekcja chemii przeprowadzona w Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

7.04.2014 r.

4 kwietnia klasy II h, IIi oraz IId wyjechały do Koziegłów, gdzie zapoznały się z mechaniczno-biologicznym sposobem usuwania zanieczyszczeń znajdujących się w ściekach, które trafiają tam systemami kanalizacyjnymi z terenu Poznania, Swarzędza, Lubonia, Tarnowa Podgórnego, Suchego Lasu oraz południowej części Gminy Czerwonak. Obiekty tej oczyszczalni umożliwiają przyjęcie 200 000 m3 (200 mln litrów) ścieków na dobę. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Warta. Gimnazjaliści rozpoczęli zwiedzanie obiektu od hali krat, gdzie następuje usuwanie największych zanieczyszczeń-„skratek”, które wyrzucamy do kanalizacji (np. resztki jedzenia) Piasek ze ścieku zatrzymywany jest w piaskownikach. Kolejny etap oczyszczania to usunięcie, drogą sedymentacji, zawiesin organicznych, odtłuszczanie ścieków, a dalej poddawanie działaniu mikroorganizmów, które w 6 bioreaktorach "żywią się" związkami węgla, azotu i fosforu i tym samym je skutecznie usuwają. Związków tych należy się pozbyć, gdyż są niebezpieczne dla ekosystemów wodnych. Ciekawostką dla młodzieży był fakt, iż oczyszczalnia przerabia wytrącone ze ścieków osady na biogaz (metan), który przetwarzany jest na prąd - „zieloną energię”. Pokrywa on ok. 50% zapotrzebowania na energię elektryczną całej oczyszczalni. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia, jak w rzeczywistości przebiegają procesy, o których teoretycznie uczyli się na lekcji chemii w szkole. 

 

Joanna Taberska
Uczniowie