Legenda o Lubomie w dniu 1050.rocznicy chrztu Polski

14.04.2016 r.

Obchodzimy dziś 1050 rocznicę chrztu Polski. W związku z tą rocznicą uczniowie klasy 1 G wzięli udział w projekcie ,,Legenda o Lubomie’’. Opowieść związana z naszym miastem wiąże się też z przyjęciem przez Mieszka I chrztu. Dowiadujemy się z niej, że jedną z pogańskich żon Mieszka była Sławka, której bratem był Lubom władający plemieniem Puszczyków. Po przyjęciu chrześcijaństwa książę odprawił żony, co było przyczyną bitwy, w której poległ sam Lubom. Uczniowie na podstawie legendy opracowali scenariusz filmowy, który zrealizowaliśmy w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu. Wszyscy  bardzo zaangażowali się w przygotowanie strojów i broni, oczywiście z epoki. W niezwykłej scenerii zrekonstruowanego grodu udało się zrealizować film, do którego obejrzenia zapraszamy! https://www.youtube.com/watch?v=9jdUtPkMx-M

Michał Szwacki i Łukasz Budzyński
Uczniowie