"Książka i motyl za wsparcie dla Hospicjum” - SP5 kontynuuje tradycję G2

25.09.2017 r.

Jak co roku, wczesną jesienią nasi wolontariusze pojawiają się na Rynku Wildeckim, aby brać udział w akcji "Książka i motyl za wsparcie dla Hospicjum”. Kolorowe motyle i żółte koszulki przyciągały wielu chętnych, którzy wymieniali dobrowolne datki za książki. Stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem przechodniów, którzy za wsparcie finansowe Hospicjum otrzymywali książkę i kolorowego motyla. Organizując takie akcje, uczymy młodzież wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. 

Aneta Łukomska
Uczniowie