Krew - bezcenny, niezastąpiony lek

16.12.2015 r.

14 grudnia w ramach edukacji biologicznej i zawodoznawczej naszą szkołę odwiedził pracownik Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu - Roman Klupieć. Pan opowiedział nam o tym, iż krew należy do najpotężniejszych leków, jakimi dysponuje medycyna. Dodał, iż zorganizowane krwiodawstwo oparte na współpracy oraz współdziałaniu transfuzjologii ze zdrowymi dawcami jest niezmiernie ważne i potrzebne. W obecnej chwili wyposażenie techniczne służby krwi jest na bardzo wysokim poziomie i pozwala na uzyskanie dla celów leczniczych preparatów wysokiej jakości. Dyrektor poinformował nas, iż w ostatnich latach rozwój medycyny, zwłaszcza transplantacyjnej (przeszczepy), powoduje znaczne zużycie krwi nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. W ciągu roku w Polsce konieczne jest dokonanie około 1,5 mln przetoczeń krwi (transfuzji) ratujących życie i zdrowie ludzkie. Odbiorcami krwi i jej składników są szpitale, kliniki oraz instytucje dokonujące tysięcy skomplikowanych operacji, przeszczepów i innych zabiegów, do przeprowadzenia których niezbędna jest krew, bezcenny, niezastąpiony dar serca. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizuje wyjazdowe akcje pobierania krwi na terenie całej Polski. Przedstawiciel stacji poinformował nas również o czynnikach, które wpływają na wzrost zapotrzebowania na krew i jej składników, są to min.: rozwój medycyny umożliwiający ratowanie ludzi od pierwszych chwil nawet w czasie życia płodowego do późnej starości, starzenie się społeczeństwa, wzrost zachorowań na nowotwory i poprawa dostępności do świadczeń medycznych. Dyrektor instytucji przedstawił nam też ścieżkę kształcenia w różnych zawodach, jakie można wykonywać w RSKiK. Są to: lekarz, pielęgniarka, analityk medycyny, księgowa, kadrowa. Pan zachęcał nas do odwiedzenia stacji. Zapraszał do współpracy osoby (po ukończeniu osiemnastu lat), którym świadomość niesienia pomocy daje dużo satysfakcji i radości.

            


 

Jagoda Małach-Tarczyńska 2e
Uczniowie