Krajowa Odznaka Jakości za projekt Erasmus +

11.09.2018 r.

Informujemy, że otrzymaliśmy Krajową Odznakę Jakości za projekt Erasmus + Découvrir et faire découvrir son pays ou sa région par l'art local et ses artistes/Discover and enable others to discover your country or area through local art and artists. Odznaki Jakości eTwinning przyznawane są nauczycielom za wybitne projekty eTwinning. Są one świadectwem wysokiego krajowego i europejskiego standardu. Wśród kryteriów przyznawania odznak jakości są: 1) projekt stanowi innowację pedagogiczną; 2) zapewniona jest integracja z programem nauczania; 3) następuje komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi; 4) współpracują szkoły partnerskie; 5) wykorzystuje się technologię; 6) spełnione są warunki w zakresie rezultatów, wpływu i dokumentacji. http://(https://www.etwinning.net/pl/pub/recognition/etwinning-national-quality-lab.htm) Więcej informacji: https://etwinning.pl/odznaki-jakosci/

 

Magdalena Madajczyk-Głowacka
Uczniowie