Konkurs plastyczny - zaproszenie

6.10.2018 r.

Zachęcamy dzieci i młodzież naszej szkoły do uczestnictwa w konkursie w ramach projektu "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie".Gotowe prace należy przekazać p. Magdalenie Madajczyk-Głowackiej do piątku, 26.10 (zostaną wysłane zbiorowo, a uczniom przyznane PUNKTY ZA AKTYWNOŚĆ) lub wysłać indywidualnie na adres organizatora.
I OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i KLAS GIMNAZJALNYCH NA WYKONANIE POCZTÓWKI DOTYKOWEJ PT. „W KRĘGU PRZYRODY”

Zamknij oczy i poznaj świat w ciemności! Dłonie zastępują wzrok niewidomemu. Zaprojektuj i wykonaj pocztówkę, która umożliwi poznanie niewidomym osobom elementów przyrody przy pomocy dotyku. Pokaż swoim rówieśnikom piękno otaczającego świata ukryte na kartce papieru.
ZASADY OGÓLNE KONKURSU:
1. Temat pracy dotyczy ogólnych zjawisk przyrodniczych np. zwierzęta, rośliny, krajobrazy, pory roku itp.
2. Zadaniem uczestnika jest wykonanie wypukłej pocztówki w formacie A4, umożliwiającej rozróżnianie elementów przez dotyk, stymulującej percepcję osób niewidomych (pozbawiona zbędnych szczegółów, ze zróżnicowaną fakturą, odpowiednie odległości pomiędzy elementami),
3. Do wykonania pracy uczestnik powinien użyć trwałych i bezpiecznych w dotyku materiałów o różnych fakturach.
4. Prosimy o zabezpieczenie prac przed nadaniem przesyłki, gdyż uszkodzone prace nie będą brały udziału w konkursie.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia prac podczas przesyłki.
6. Prace powinny być wykonane indywidualnie, organizator nie dopuszcza prac zbiorowych

Termin nadsyłania prac plastycznych upływa z dniem 31 października 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). Prace należy nadesłać na adres: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy ul. Krasińskiego 10, 85-008 Bydgoszcz; z dopiskiem Konkurs plastyczny pt. „W kręgu przyrody”. 

                  

Magdalena Madajczyk-Głowacka
Uczniowie