KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI PODCZAS ZAPOWIADANYCH STRAJKÓW NAUCZYCIELI W SZKOŁACH

4.04.2019 r.

Szanowni Rodzice,
w związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Luboń, Burmistrz Miasta postanowiła podjąć działania, które będą miały na celu złagodzenie skutków strajku dla dzieci i rodziców.

W związku z powyższym, dajemy Państwu możliwość skorzystania z zajęć opiekuńczych dla dzieci, które w przypadku ogłoszenia strajku zostaną zorganizowane w godzinach od 7.30 do 15.30  na terenie Lubonia, począwszy od 8.04.2019 r. wg poniższego harmonogramu:

1. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu będą mogły skorzystać z zajęć opiekuńczych przygotowanych w hali widowiskowej-sportowej LOSiR (w przypadku przeprowadzania egzaminów w hali widowiskowo-sportowej zajęcia odbywać się będą w salach Szkoły Podstawowej nr 5).

2. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu będą mogły skorzystać z zajęć opiekuńczych przygotowanych w Bibliotece Miejskiej.

3. Dzieci z Zespołu Szkół w Luboniu będą mogły skorzystać z zajęć opiekuńczych przygotowanych w Domu Parafialnym przy ulicy Jagiełły 11 (przy kościele pw. św. Jana Bosko).

4. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu będą mogły skorzystać z zajęć opiekuńczych przygotowanych w Ośrodku Kultury w Luboniu.

5. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu będą mogły skorzystać z zajęć opiekuńczych przygotowanych w hali sportowo-widowiskowej LOSiR (w przypadku przeprowadzania egzaminów w hali widowiskowo-sportowej zajęcia odbywać się będą w salach Szkoły Podstawowej nr 5).

W szkołach dostępne są druki wniosków o objęcie dziecka opieką w dniach, w których będzie odbywał się strajk. Wniosek należy wypełnić i dostarczyć, w momencie powierzenia opieki nad dzieckiem, do instytucji, która została wyznaczona dla danej szkoły. 
 

 Wniosek do pobrania tutaj         
 

Dzieci w miejscach, w których miasto Luboń zorganizowało opiekę podczas strajków, będą mogły skorzystać z posiłku. Dzieci, które mają już wykupione na miesiąc kwiecień posiłki w szkołach, będą te posiłki otrzymywały w ramach wykupionego abonamentu. Natomiast pozostałe dzieci, które będą chciały skorzystać z obiadu, będą miały możliwość zakupu, po uprzednim poinformowaniu i opłaceniu obiadu (6zł) u organizatora opieki
(tj. Biblioteki, Ośrodka Kultury, LOSiR oraz osoby sprawującej opiekę w Domu Parafialnym) do godziny 8.00 w dniu przyprowadzenia dziecka do ww.instytucji.                                                                                       

 

Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta Luboń
Uczniowie