Komunikat dla Rodziców i Uczniów.

26.04.2019 r.

Informuję, że strajk nauczycieli został zawieszony z dniem 27 kwietnia br. 
Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 6.05 ze względu na tzw. długi weekend majowy.

W dniach 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja odbędą się zajęcia opiekuńcze wg harmonogramu:
29, 30 kwietnia  od 7.00 do 16.00,
2 maja: od 8.00 do13.00.

Równocześnie informuję, że w dniu 18 maja (sobota) odbędą się lekcje wg planu.
 

 

Jolanta Walczak
Uczniowie