Kolejne spotkanie zawodoznawcze

10.12.2014 r.

Już niedługo będziemy podejmować dość trudne decyzje edukacyjne i zawodowe. P.Łukomska (doradca zawodowy) poprzez organizowanie spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych próbuje nam ułatwić ten wybór. 10.12 zaprosiła przedstawicieli Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych z Poznania. Nasi absolwenci: Bartłomiej Świecki, Joanna Hetmańska, Tobiasz Tykwic i Jakub Kukulski opowiedzieli nam o szkole, do której uczęszczają. Placówka daje możliwości kształcenia w następujących specjalnościach: technik renowacji elementów architektury, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych i technik technologii drewna. W trakcie nauki w technikum uczeń oprócz kwalifikacji i umiejętności zawodowych realizuje program przedmiotów ogólnokształcących- podobnie jak w liceach- co umożliwia zdanie matury w ostatniej klasie i studia na dowolnie wybranej uczelni. Dziękujemy za prezentację lipdubu,który zachęcił nas do edukacji w Zespole szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu. 
 

Patryk Frąckowiak kl. 2B
Uczniowie