Kolejne działania w ramach konkursu ,,Poszukiwanie Talentów”

9.04.2015 r.

Jak pisaliśmy wcześniej, nasi uczniowie biorą udział w konkursie "Poszukiwanie Talentów” organizowanym przez Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki. Dzisiaj mamy okazję przeczytać wywiad, który przeprowadziła Julia Przybylska z prof. dr hab. Andrzejem Dobkiem z Zakładu Biofizyki Molekularnej Wydziału Fizyki UAM oraz wywiad z nauczycielką uczącą fizyki. Zapraszamy do lektury!                                                                  
 

WYWIADY Julii Przybylskiej z klasy 2 e

-  Dzień dobry. Dziś moim rozmówcą jest pan Andrzej Dobek. Kim jest Pan z zawodu?
-  
Jestem fizykiem i biofizykiem.
Jakie typy szkół ukończył Pan?
Ukończyłem I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Jak długo pracuje Pan w swoim zawodzie?
- 
Od 46 lat.
Czy pracuje Pan ze studentami?
Miałem zawsze dużo zajęć ze studentami i jeśli tylko wykazywali nimi zainteresowanie, bardzo to lubiłem.
Czy dużo wymaga Pan od nich?
Myślę, że jestem bardzo wyrozumiały. Ale studia są po to, żeby się czegoś nauczyć. Wymagam więc od studentów wiedzy w takim zakresie, w jakim im ją przekazałem.
Czy studenci chętnie uczą się na Pańskich zajęciach?
Różnie z tym bywa. Są studenci, którzy czynią to chętnie i tacy, dla których słuchanie niełatwego wykładu jest wielkim wysiłkiem.
Na czym polega Pana praca? Czym zajmuje się Pan na co dzień?
Jestem nauczycielem akademickim w Uniwersytecie na Wydziale Fizyki. Zadaniem i obowiązkiem takiej osoby   jest nauczanie studentów i prowadzenie badań naukowych. 
Czy praca ta sprawia trudności?
- 
Bywa, że sprawia. Ale częściej dostarcza satysfakcji i zadowolenia.
- C
zy droga do pracy fizyka była trudna?
Trudno powiedzieć, bo należałoby ją porównać z drogą do innego zajęcia. Myślę, że dojście do zawodu matematyka, fizyka, chemika, biologa czy geografa wymaga porównywalnego zaangażowania i wkładu pracy.
Dlaczego wybrał Pan ten zawód?
Zawsze interesowały mnie nauki techniczno-przyrodnicze. Od dziecka coś budowałem, czemuś się przyglądałem i analizowałem. Rodzice byli lekarzami i pracowali równocześnie naukowo. Stąd też,  najprawdopodobniej, moje ostateczne biofizyczne zainteresowania.
Czy praca w Pańskim zawodzie sprawia Panu przyjemność?
- 
Dużą i podejmując od nowa decyzję o zawodzie, podjąłbym analogiczną jak przeszło 50 lat temu.
Czy trudno było uzyskać taką wiedzę, by zostać fizykiem?
- 
Jeśli jest się w czymś naprawdę zainteresowanym, wiedza przychodzi sama. Oczywiście, że podstawowe wiadomości przyswajane na studiach sprawiają większe lub mniejsze trudności. Trzeba przez to przejść. Ale praca naukowca polega na ciągłym uczeniu się. Bez tego nie dojdzie się do celu, jakim jest rozwiązanie niezrozumiałych problemów.
Czy jest Pan zadowolony ze sukcesów swoich uczniów?
Bardzo. Niektórzy są już profesorami na wyższych uczelniach. Inni pracują w bardzo dobrych laboratoriach naukowych na świecie.
Czy jest Pan zadowolony ze swoich sukcesów w pracy?
Zawsze mogłoby być lepiej. Naukowiec nie może być w pełni zadowolony ze swoich sukcesów. Każde odkrycie, wyjaśnienie nawet w małym zakresie jakiegoś zagadnienia, rodzi dziesiątki nowych pytań.
- To ciekawe. Zainspirował mnie Pan do poszukiwań. 
Dziękuję bardzo za udzielenie odpowiedzi na pytania.

 

- Tym razem zapraszam do wywiadu z nauczycielką panią Izabelą Stęplowską. Dzień dobry. Kim jest Pani z zawodu?
Jestem inżynierem fizyki i nauczycielem.
- Jak
ie typy szkół ukończyła Pani?
Ukończyłam Politechnikę Poznańską, a wcześniej Liceum nr 5.
Jak długo pracuje Pani w swoim zawodzie?
Pracuję już 16 lat.
Na czym polega Pani praca i czym zajmuje się Pani na co dzień?
Pracuję w gimnazjum jako nauczyciel fizyki, robotyki oraz zajęć technicznych.
Czy ta praca sprawia trudności?
Nie.
- C
zy droga do pracy fizyka była ciężka?
Czasami tak, ale była jednocześnie ciekawa.
Dlaczego wybrała Pani ten zawód?
Zawsze chciałam to robić, nigdy nie myślałam o niczym innym.
Czy pracuje Pani ze studentami?
Nie, nie pracuję ze studentami, lecz z gimnazjalistami.
Czy dużo wymaga Pani od nich?
Tak, ponieważ chcę ich dużo nauczyć.
Czy praca w tym zawodzie sprawia przyjemność?
Oczywiście, że tak.
Czy trudno było uzyskać wiedzę, aby zostać fizykiem?
Jeśli człowiek się z tym rodzi, nic nie jest trudne.
Czy gimnazjaliści chętnie uczą się na Pani zajęciach?
Tak, widzę u nich wielki potencjał.
Czy jest Pani zadowolona ze sukcesów swoich uczniów?
Moi uczniowie osiągają sukcesy, lecz nie do końca mnie one zadowalają.
Czy jest Pani zadowolona ze swoich sukcesów?
Tak, jestem.
Dziękuję bardzo za udzielenie odpowiedzi na moje pytania. Życzę Pani wielu osiągnięć w pracy.

Julia Przybylska 2e

Ewa Rubisz
Uczniowie