Klasy pierwsze zostały pasowane na uczniów SP5!

21.10.2020 r.

W dniu 16 października odbyło się tradycyjne pasowanie klas pierwszych na uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu. Dzieci złożyły ślubowanie do sztandaru w obecności dyrekcji i swoich wychowaczyń: p.Aleksandry Sołeckiej, p.Moniki Siwek, p.Pauliny Zielińskiej oraz p.Anny Fedejko. W tym roku każa klasa miała własną uroczystość.Towarzyszli im koleżanki i koledzy z klasy trzeciej, która pod kierunkiem pań: Anny Augustyniak i Anny Minke, przygotowała oprawę muzyczną. Dzieci otrzymały krawaty ufundowane  przez Radę Rodziców oraz legitymacje szkolne. 

Jolanta Walczak
Uczniowie