Klasy matematyczne: Ih i IIh na wykładzie "Wielomiany i tajemnice" na Uniwersytecie Adama Mickiewicza

17.03.2015 r.

17 marca 2015r. klasy matematyczne  pod opieką p. Małgorzaty Zgoła, p. Eiżbiety Sobczak-Ellmann i p. Ewy Rubisz udały się na Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Odbył się tam wykład otwarty: "Wielomiany i tajemnice". Prelegentem był dr Marcin Borkowski, który powiedział: "Gdy poznamy jakąś straszliwą tajemnicę, nie chcemy dzielić się nią z całym światem – w końcu to tajemnica.  Nie chcemy jednak zatrzymać jej tylko dla siebie – gdyby coś nam się stało, ta wiedza mogłaby przepaść. Jak rozwiązać ten dylemat?  Na ratunek przychodzą nasi starzy, dobrzy znajomi ze szkoły: wielomiany". Podczas wykładu prelegent opowiedział, jak można wykorzystać szkolną wiedzę o wielomianach, by bezpiecznie podzielić tajemnicę na kawałki, dlaczego liczby rzeczywiste nie zawsze są najlepsze do obliczeń oraz czy suma dwóch liczb parzystych naprawdę zawsze musi być parzysta. Klasy matematyczne, które dzisiaj uczestniczyły w wykładzie otwartym z cyklu "Po indeks z Pitagorasem", miały okazję w łatwo przyswajalnej formie dowiedzieć się interesujących zagadnień naukowych z matematyki i informatyki. Spotkanie z doświadczoną kadrą Wydziału Matematyki i Informatyki dało możliwość uzupełnienia i poszerzenia zainteresowań uczniów w zakresie wyżej wspomnianych dziedzin nauki. Ponadto uczestnictwo w wykładzie umożliwiło uczniom zapoznanie się z uniwersytetem oraz jego kadrą. Po prelekcji mieliśmy okazję zwiedzić wydział. Naszymi przewodniczkami były dwie studentki, które pokazały nam miejsca do nauki i wypoczynku dla studentów. Może kiedyś ktoś z naszej grupy będzie tutaj studiował?

 

Małgorzata Zgoła
Uczniowie