Klasa 6 c sprząta świat

21.09.2020 r.

Na zajęciach rozszerzających zainteresowania geograficzne  klasa 6 c z wychowawcą p.Anetą Łukomską sprzątała tereny przyległe do naszej szkoły. Wyruszyliśmy ul. Kołłątaja, przeszliśmy ul. Bukową, Szkolną oraz Staszica. Tegoroczna akcja Sprzątania świata przebiegała  pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. W ramach tego wydarzenia  posprzątalismy tereny przy szkole, jednocześnie  inspirowaliśmy  społeczność lubońską do rezygnacji z plastiku tam, gdzie jest to możliwe. Zachęcaliśmy małych i dużych do jego redukcji z życia codziennego tam, gdzie są możliwe inne, bardziej ekologiczne rozwiązania. Do prawidłowej, odpowiedzialnej segregacji plastiku w gospodarstwach domowych będziemy zachęcać naszych kolegów i koleżanki ze szkoły. 

Roksana Leja, Natan Sówka, klasa 6c
Uczniowie