Klasa 1b aktywnie pracuje podczas edukacji polonistycznej

23.05.2018 r.

Klasa 1b poznaje kolejne litery i głoski. W środę 23.05, razem ze swoją wychowawczynią p.Moniką Siwek, pracowali nad dwuznakiem "cz". Lekcję rozpoczął i zakończył czas w kręgu. Podczas zajęć uczniowie byli bardzo zaangażowani w wykonywanie wszystkich zadań. Dzieci nie miały żadnego problemu z odtworzeniem kształtu liter, odczytaniem i zaśpiewaniem sylab z poznaną głoską, rozpoznaniem oraz wskazaniem wyrazów zawierających "cz". P.Monika Siwek zastosowała ocenianie kształtujące (cele lekcji, kryteria, metodniki, patyczki, sprawdzenie, czy cele zostały osiągnięte). Nauczycielka wykorzystała również tablicę multimedialną, dzięki której pierwszoklasiści mogli w atrakcyjny dla siebie sposób utrwalić i sprawdzić swoje umiejętności. 

Jolanta Walczak
Uczniowie