Julia i Zuzia wezmą udział w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży

11.05.2017 r.

W tym roku dwie uczennice z klasy 3g Zuzanna Gawrysiak i Julia Jędrzejewska zakwalifikowały się do XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, której tematem przewodnim jest „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”. Uczennice wykonanie zadania rekrutacyjnego rozpoczęły od spotkania z panią burmistrz Małgorzatą Machalską i rozmowy o nazwach ulic w Luboniu związanych z  systemem totalitarnym. Po przeanalizowaniu zebranych materiałów postanowiły wybrać do projektu ulicę Hibnera. Uznały, że osobą, która powinna zostać upamiętniona, jest Kazimierz Grenda – lokalny bohater, harcmistrz. Zuza i Julia przeprowadziły ankietę, która pokazała, że Kazimierz Grenda nie jest postacią znaną w środowisku lokalnym. W związku z tym zorganizowały grę miejską pt. „Szlak życia Kazimierza Grendy”, w której uczestniczyli mieszkańcy naszego miasta. Następnie 10 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Komunalnej Rady Miasta Luboń, której tematem była dekomunizacja nazw ulic w Luboniu. Uczennice złożyły oficjalny wniosek o zmianę nazwy ulicy Hibnera na ulicę Kazimierza Grendy. Wniosek został poddany głosowaniu przez radnych. Wszyscy obecni radni głosowali za zgłoszoną propozycją. Zuza i Julia wykazały się zainteresowaniem sprawami lokalnymi i podjęły działania na rzecz społeczności lokalnej. Gratulujemy im sukcesu i czekamy na relację z obrad SDiM. 

                  

Katarzyna Urbaniak
Uczniowie