Jesteś wędrowcem i podróżnikiem – poznajesz świat.

5.04.2018 r.

Jesteś wędrowcem i podróżnikiem – poznajesz świat – pod takim hasłem w marcu odbywał się konkurs geograficzny, którego organizatorami było: Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe oraz Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Konkurs kierowany był do uczniów klas II i III klas gimnazjalnych województwa wielkopolskiego, którzy wykazują szczególne zainteresowanie geografią. Do rywalizacji przystąpiło troje uczniów z klasy 2g; Piotr Witt, Miłosz Lebiedź i Adam Frański. Do drugiego etapu, który odbędzie się w czerwcu 2018 roku zakwalifikował się Miłosz i Piotrek. Wszystkim chłopcom serdecznie gratulujemy. Opiekunem merytorycznym jest p.Aneta Łukomska. 

                  

Aneta Jankowska-Łukomska
Uczniowie