Jak to się dzieje, że woda w kranie jest czysta, czyli zdatna do picia – 3f w Aquanecie

5.11.2018 r.

We wtorek 30 października udaliśmy się na wycieczkę do firmy Aquanet dostarczającej wodę pitną dla mieszkańców miasta Poznania i okolicznych gmin. Okazuje się, że odbiorców wody jest około 900 tys. Dowiedzieliśmy się, że stosowane przez Aquanet technologie uzdatniania oraz produkcji wody są nowoczesne i niezawodne. Dowiedzieliśmy się również, dlaczego powinniśmy oszczędzać wodę, skąd się bierze woda w rurach i jak to się dzieje, że woda w kranie jest czysta, czyli zdatna do picia. Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie pracowni mikrobiologicznej i chemicznej laboratorium, w którym pracownicy zajmujący się badaniem jakości wody opowiedzieli nam o swojej pracy. Okazało się, że badania wody polegają na identyfikacji wielu substancji chemicznych, biologicznych i mikrobiologicznych, na każdym etapie jej uzdatniania, przy użyciu skomplikowanej i kosztownej aparatury kontrolno-pomiarowej. Dzięki ich pracy wiemy, czy woda przeznaczona do konsumpcji (woda w kranie) odpowiada przepisom obowiązującym w Polsce. Następnym punktem wycieczki było zwiedzanie ciągu obiektów technologicznych uzdatniania wody. Jest to wiele ogromnych zbiorników, z których zapamiętaliśmy odżelaziacz. Ciekawym punktem wycieczki były małże, które w naturalnych warunkach żyją w jeziorach, rzekach i stawach. Reagują na minimalne zanieczyszczenia w wodzie, które są niebezpieczne dla ludzi. Kiedy jakiekolwiek związki toksyczne dostaną się do wody, małże bronią się, zamykając natychmiast swoje skorupki. Tę zdolność wykorzystuje się w firmie Aquanet do monitorowania jakości wody, co nazywa się biomonitoringiem. Zamknięcie się małży uruchamia alarm i wtedy pracownicy laboratorium oceniają sytuację i podejmują odpowiednie działania, w tym niezbędne analizy wody. Następnie udaliśmy się do miejsca, gdzie jest pobierana woda dla miasta Poznania, a mianowicie Ujęcie Wody Dębina. Woda z rzeki Warty infiltruje do stawów, skąd przez dno piaszczysto-żwirowe przedostaje się do warstwy wodonośnej. Stąd pobierana jest przez studnie, z których podziemnymi rurami (3,5km) dostaje się do dwóch studni zbiorczych. Dalej woda po oczyszczeniu z niedozwolonych związków chemicznych i mikrobiologicznych jest tłoczona do miejskiej sieci wodociągowej i dalej do kranów klientów. Wycieczka bardzo nas zainteresowała. Uświadomiliśmy sobie, jak skomplikowany jest proces uzdatniania wody, zanim trafi do naszych kranów. Aż trudno uwierzyć, że przeszliśmy tego dnia ponad 7 km:)                                                                                                                              

Maciej Radziszewski 3f
Uczniowie