Jak pomagać - V edycja klubu dyskusyjnego "Wszyscy jesteśmy dobrzy”

25.04.2018 r.

W ramach kolejnej – już piątej – edycji klubu dyskusyjnego „Wszyscy jesteśmy dobrzy” zorganizowane zostało spotkanie klas siódmych SP5 oraz drugich gimnazjalnych z p.dr.Radosławem Hofmanem- pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Opowiedział  o działalności pomocowej na rzecz osób bezdomnych i wykluczonych, której jest inicjatorem. Spotkanie odbyło się w holu szkoły, a młodzież z zainteresowaniem słuchała. W drugiej części wielu uczniów zadawało pytania. Dowiedzieli się o motywach podjętych działań, o tym, jak to się zaczęło, o zakupie autobusu pełniącego rolę miejsca spotkań tych ludzi oraz miejsca wydawania posiłków przygotowanych przez pana Radka. Dowiedzieliśmy się wielu szczegółów tego działania, ale przede wszystkim tego, że najważniejsza jest rozmowa, która może być nieocenioną pomocą. Niektórym pomogła nawet wyjść z bezdomności. Okazało się, że niektórzy widzieli „autobus w akcji”, ale nie byli świadomi jego przeznaczenia. Od dzisiaj będziemy go zauważać wszyscy. Dziękujemy panu Radkowi za bardzo potrzebne spotkanie.                                                                          

Ewa Jakubowska- organizatorka
Uczniowie