Jak patrzeć na obraz ? Lekcja plastyki na terenie Muzeum

1.12.2016 r.

Jak patrzeć na obraz? To temat lekcji plastyki, który został realizowany w miniony piątek przez naszą młodzież. Zajęcia odbyły się na terenie Muzeum Narodowego w Poznaniu. Wyjazd zorganizowała nauczycielka plastyki p.Dorota Mucha dla uczniów klasy 1e i 1f. Opiekunami były panie: Małgorzata Wagner i Justyna Szczodrak. Uczniowie podczas pobytu w Muzeum odkrywali zasady dotyczące rozpatrywania obrazu w różnych zakresach: jako przejaw określonego stylu, wyraz pewnego momentu z biografii artysty, ilustrację wydarzenia np. historycznego i jako odniesienie do symboliki. Dowiedzieli się, że obraz jest odrębnym środkiem przekazu artystycznego oraz by interpretować obraz, warto mu się bardzo uważnie przyjrzeć. Należy ustalić: w jakiej technice został wykonany, kto jest jego autorem, jaki jest tytuł dzieła. Kiedy i w jakiej epoce powstał. Jaki temat malarski został ukazany? Co dzieje się na płótnie? W opisie dzieła warto trzymać się zasady "od ogółu do szczegółu". Nie wolno zapominać o kompozycji, kolorystyce, perspektywie. Młodzież podczas wizyty w Muzeum śmiało podejmowała zadania - utworzenie przestrzenne kompozycji statycznej oraz kompozycji dynamicznej, wyszukanie poszczególnych barw we wskazanym obrazie. Odbyte zajęcia stały się wspaniałym impulsem do poszerzania wiedzy w zakresie dzieła sztuki na kolejnych lekcjach plastyki.    

Dorota Mucha
Uczniowie