Jak odczytywać dzieło sztuki? Lekcja plastyki w Muzeum Narodowym

13.11.2015 r.

Jak odczytywać dzieło sztuki? To temat lekcji plastyki, w której 5 listopada uczestniczyli uczniowie klas 1a i 1f. Do wizyty w Muzeum Narodowym  w Poznaniu zachęciła uczniów nauczycielka pani Dorota Mucha. W ten sposób chciała przybliżyć im ciekawe miejsce, pełne tajemnic, przepełnione historią sztuki. Przed wyjazdem każda klasa miała podane zadanie do realizacji podczas lekcji, co uaktywniło młodzież podczas nietypowych zajęć. Poznanie nowych treści i obcowanie z dziełem sztuki przyczyniły się do uwrażliwienia uczniów na piękno. Młodzież zrozumiała też, że artyście tworzącemu dzieło najczęściej przyświecała idea oraz chęć przekazania innym ludziom ważnych treści, najczęściej ponadczasowych. Każda  klasa, opuszczając mury muzeum była pełna nowych wrażeń.

Dorota Mucha
Uczniowie