Inauguracja Młodzieżowego Centrum Ruchu Drogowego

15.03.2015 r.

11 marca miało miejsce uroczyste otwarcie Młodzieżowego Centrum Ruchu Drogowego w Luboniu. Będzie ono funkcjonowało w Gimnazjum nr 2. Powstało dzięki współpracy miasta z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Poznaniu. Jego celem będzie edukacja z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jedno profesjonalne miasteczko ruchu drogowego znajduje się w naszej szkole, drugie w Szkole Podstawowej
nr 3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wyposażył nas w sprzęt multimedialny (6 komputerów, tablica multimedialna, rzutnik), rowery, znaki drogowe i plansze dydaktyczne. W środowej uroczystości uczestniczyli m.in.: burmistrz p.Mikołaj Tomaszyk, wizytator Kuratorium Oświaty p. Beata Przyszczypkowska, p. Grażyna Leciej, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu, p. Angelika Stefaniak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Luboń,dyrektor WORD-u p. Paweł Guzik, p. Marek Szykor, st. specjalista ds. brd , p. Paweł Dybczyński, komendant Straży Miejskiej w Luboniu, p. Robert Przyjemski, Komendant Komisariatu Policji w Luboniu oraz zastępca p. Dariusz Majewski. 

 

 

 

Jolanta Walczak
Uczniowie