Imponujący Tydzień Kariery Zawodowej

20.02.2013 r.

5 lutego 2013 r. zorganizowaliśmy minitargi edukacyjne. Do współpracy zaprosiliśmy rodziców uczniów naszej  szkoły - osoby o różnych profesjach.

O swoim zawodzie opowiadali nam m.in. policjant, radca prawny, pielęgniarka, kosmetyczka, dyrektorzy firm poznańskich i lubońskich, żołnierz, pracownik straży pożarnej, kurator sądowy, fryzjerka, muzyk, fizyk medyczny, mistrz cukierniczy, florystka, manicurzystka. Gościliśmy również szkoły ponadgimnazjalne z Poznania i okolic. Swoją ofertę edukacyjną zaprezentowały następujące placówki: Zespół Szkół Puszczykowo, Zespół Szkół Mosina, Liceum Plastyczne Poznań, Zespół Szkół Licealno - Technicznych Poznań, Zespół Szkół Mechanicznych Poznań i Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych Poznań.

Projekt ten był możliwy do zrealizowania przede wszystkim dzięki rodzicom naszych uczniów, którzy osobiście przyjechali do szkoły lub zaangażowali swoich znajomych lub wspólpracowników. Niecodzienny okazał się pokaz uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych - Liceum o profilu policyjnym (zob. film).

Kolejne dwa dni poświęciliśmy na wycieczki zawodoznawcze. Swój zawód oraz ścieżkę kształcenia zaprezentowali nam: kosmetyczka, fryzjerka, lekarz, pielęgniarka, farmaceutka, a także luboński restaurator.

Podsumowaniem realizacji projektu   będzie wyjazd uczestników  na Targi Edukacyjne.

8 lutego 2013r. szkolny doradca zawodowy zaprosił  trzecioklasistów na spotkanie dotyczące zasad naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Pani Łukomska omówiła  rodzaje szkół ponadgimnazjalnych oraz ich ofertę edukacyjną, a także sposób przeliczania punktów. Doradca zawodowy zwrócił  też uwagę  na istotne cechy naszej  osobowości, temperamentu, zainteresowania i predyspozycje będące ważnymi  w dalszej drodze edukacyjno-zawodowej.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w realizację naszego zespołowego działania: rodzicom, znajomym, koleżankom, kolegom, nauczycielom z innych szkół, którzy poświęcili nam swój czas oraz opowiedzieli o wykonywanym zawodzie.

Ewaluacja dotychczasowej pracy doradcy szkolnego  pokazała, że działania mają sens i są potrzebne gimnazjalistom. Rozmowa z przedstawicielem zawodu pomaga młodym ludziom w zrozumieniu, jak ważne jest przyswajanie wiedzy w każdym etapie edukacyjnym.

 

Film "Tydzień Kariery Zawodowej w Gimnazjum nr 2"

Wiktoria Łukasik, kl. II g
Uczniowie