Wykład studentki psychologii z okazji DBI - Internet to nie jest prawdziwe życie!

20.02.2017 r.

Dziś w szkole aktywnie uczestniczyliśmy w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu. Z powodu ferii przenieśliśmy go na drugi tydzień nauki po zimowej przerwie. Przez dwie godziny lekcyjne przedstawiciele każdej z klas uczestniczyli w wykładzie prowadzonym przez Zuzannę Mańko, studentkę trzeciego roku psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kto może lepiej trafić do młodzieży niż młoda osoba? Wybrane przez studentkę zagadnienia, przykłady, filmiki uzmysłowiły uczniom, że Internet, telefony komórkowe są potrzebne czy wręcz niezbędne we współczesnym świecie, ale ważne jest umiejętnie korzystanie z nich. Usłyszeliśmy m.in. o portalach społecznościowych, o szkodliwych treściach w Internecie, o samych uzależnieniach - także od telefonów, wiadomości. Padły odpowiedzi na wiele istotnych pytań. Czym jest Internet? Co robimy w sieci? Na jakie szkodliwe treści jesteśmy narażeni? Jak anonimowość w sieci wpływa na młodego człowieka? Jak wirtualna rzeczywistość próbuje przenikać do naszego realnego świata? Gdzie jest ta granica? Co zrobić, żeby sprzęty nie wyeliminowały ludzi? Dlaczego cenniejszy jest kontakt wzrokowy, uścisk osoby niż wysyłany sms? Do czego może prowadzić cyberprzemoc? Uczniowie zdobyli psychologiczną wiedzę na temat samotności w sieci, zjawiska „hejtowania”, a także życia wirtualnego. Nie ma wirtualnych przyjaciół. Albo ktoś jest Twoim przyjacielem, albo nie. Mamy nadzieję, że te i wiele innych cennych myśli, jakie usłyszeli dziś uczniowie, zostaną kontynuowane na lekcjach wychowawczych. Przygotowane przez organizatorki DBI w naszym gimnazjum materiały będą przekazane wychowawcom, którzy wrócą do najważniejszych treści. Zadbajmy wszyscy o dobry kontakt z drugim człowiekiem, ale i o radość bycia sobą, o zadowoleinie z chwil spędzanych także w samotności. To jest nasz czas, nasze prawdziwe życie.
Zachęcamy do obejrzenia cennego filmu podsumowującego 15-letni wpływ technologii telekomunikacyjnej na funkcjonowanie człowieka. To materiał do przemyśleń dla uczniów, nauczycieli, rodziców - dla każdego. Połączeni, lecz samotni... Czy oczekując więcej od technologii, oczekujemy więcej od siebie nawzajem? Sherry Turkle analizuje to, jak nasze urządzenia i internetowe osobowości na nowo definiują ludzkie relacje i komunikację. Prosi też, byśmy poważnie zastanowili się nad tym, jakich nowych rodzajów połączeń chcemy.
https://www.ted.com/talks/sherry_turkle_alone_together?language=pl     

Katarzyna Paradowska, Wiesława Stankiewicz, organizatorki DBI w szkole
Uczniowie