Harmonogram rekrutacji 2018_2019

18.03.2018 r.

Uwaga, w dniu 6.02.2018 zostało podpisane Zarzadzenie nr 16/2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznyc szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń. Dokument ten z HARMONOGRAMEM REKRUTACJI znajduje się w ZAKŁADCE: DOKUMENTY.

Jolanta Walczak
Uczniowie