Happening "STOP uzależnieniom"

26.10.2015 r.

Nasze Gimnazjum zaprosiło do współpracy uczniów z Gimnazjum nr 1 w Luboniu, aby stworzyć wspólnie happening pt. „STOP uzależnieniom”. Uczniowie podczas prób z aktorem Jakubem Kapralem wymyślili, w jaki sposób ukazać czyhające na młodych ludzi zagrożenia oraz ćwiczyli swój aktorski warsztat. Grupa teatralna przygotowała kilka scenek obrazujących uzależnienie od narkotyków, dopalaczy, alkoholu, Internetu i telefonu. Młodzież postanowiła przedstawić także problem nietolerancji, prześladowania rówieśników. Pomysł happeningu oparty był na haśle „Zniewolenie”. Twórcom zależało na tym, aby uświadomić odbiorcom, że używki zabierają ludziom wolną wolę. Dlatego też w happeningu pojawił się korowód Zombie, bezwolnie podążających za dealerem narkotykowym, wagon uzależnionych od alkoholu, który na końcu dobrej zabawy wykoleja się (dosłownie i w przenośni), zwarty tłum ludzi wpatrzonych w wyświetlacze swoich telefonów. Ostatnia scena przedstawiała moment wykluczenia z własnego grona osoby „innej”, „naznaczenia” jej śmiechem i tym samym skazania na samotność wśród grupy rówieśników. Happening został zaprezentowany w Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Luboniu. Uczestnicy musieli zmierzyć się nie tylko z formą teatralną, ale przede wszystkim z własną tremą i, zaburzającymi często przebieg happeningu, widzami. Ale przecież o to chodzi w happeningu – ma wywoływać u odbiorcy rekcję, a tworzący go mają się dobrze bawić, przy okazji poruszając ważne kwestie. To nam się na pewno udało! 

Katarzyna Kozłowska
Uczniowie