Goście z pięciu krajów Europy zakończyli wizytę

23.02.2015 r.

Gimnazjum nr 2 i. Jana Pawła II w Luboniu w dniach 7-14 lutego br. było gospodarzem kolejnego spotkania partnerów wielostronnego projektu Comenius „Reagir pour l’avenir”. Gościliśmy 34-osobową grupę uczniów i nauczycieli ze szkół z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Rumunii i Włoch. Jako że tytuł projektu w tłumaczeniu brzmi „Działać dla przyszłości”, staraliśmy się ukazać  to, co podejmowane jest  przez niektóre instytucje i osoby prywatne w celu ochrony dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego. W programie wizyty przewidziano zajęcia warsztatowe i integracyjne, działania wolontariacie na rzecz Hospicjum Palium, a także poznawanie typowej fauny i flory naszego regionu (wizyta w Wielkopolskim Parku Narodowym i Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie), zwiedzanie z przewodnikiem zabytków Poznania. W Urzędzie Miasta Luboń czekało miłe powitanie, a goście dowiedzieli się, jakie działania podejmuje miasto, by było ono „zielone”, przyjazne dla mieszkańców i dla środowiska naturalnego, firma KOM-LUB zapoznała naszych partnerów ze specyfiką swojej działalności. Alexandre Flesch, Francuz od dziesięciu już lat mieszkający i pracujący w Polsce, działacz Koła Poznańskiego Klubu Przyrodników, w pasjonujący sposób opowiedział o roli i akcjach tej organizacji pozarządowej, a także o przebiegu swojej kariery przyrodnika. W ramach spotkania dzieliliśmy się obserwacjami i doświadczeniami. Uczniowie z partnerskich szkół przedstawili wyniki przeprowadzonych w swoich szkołach ankiet na temat stylu życia swoich rówieśników i ich stanu zdrowia. Ogólny wniosek był taki, że mimo nieustannej edukacji wiele jest  jeszcze do zrobienia: należy stale zwiększać świadomość młodych ludzi i starszych pokoleń co do konieczności  prowadzenia zdrowego stylu życia, zależności między stylem życia i odżywianiem, stanem środowiska, w którym żyjemy a stanem naszego zdrowia. 
Zarówno młodzież, jak i nauczyciele zamieszkali w domach polskich gospodarzy, dlatego było wiele sposobności do wzajemnego poznawania się, wymiany doświadczeń, doskonalenia znajomości języków obcych, wspólnej zabawy. Przyjmujące rodziny w maksymalny sposób starały się zorganizować czas pozostały po wspólnych zajęciach, tak więc nie było czasu na nudę, a młodzi europejczycy i ich opiekunowie wyjeżdżali  niezmiernie zadowoleni z pobytu, z żalem, że czas wizyty dobiegł końca… Dopisała nawet pogoda – w pierwszych dniach spadł niewielki śnieg, co ucieszyło zwłaszcza południowców, (Hiszpanie i Włosi widzieli go… po raz pierwszy w życiu!), a w końcu tygodnia zaświeciło piękne słońce, podkreślające kolory kamienic Starego Miasta w Poznaniu i dodające wszystkim energii. Kolejne, ostatnie już spotkanie w tym projekcie, będzie miało miejsce w marcu w rumuńskiej Slatinie. Zapraszamy na stronę naszego projektu - http://http://reagirpourlavenir.blogspot.com

Za pomoc w realizacji programu pobytu naszych partnerów w Luboniu dziękuję zwłaszcza rodzinom przyjmującym młodzież, nauczycielkom, które wraz ze mną gościły swoich kolegów z zagranicy
(pp. J. Szczodrak, M. Szymankiewicz, A. Trąbała, A. Anioła, K. Jankowska-Kostrzewa, P. Hącia), zaangażowanym uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, włodarzom naszego miasta oraz firmom KOM-LUB i Translub. 

                  

 

 

Magdalena Madajczyk-Głowacka koordynator projektu Comenius
Uczniowie