Gimnazjaliści w Sądzie Rejonowym w Poznaniu

4.10.2012 r.

W dniu 4 października 2012 r. uczniowie klasy II e, pod opieką pani Pauliny Hącii pani Magdaleny Szmyt, mieli możliwość uczestniczenia w rozprawie sądowej w Sądzie Rejonowym w Poznaniu.

Sprawa dotyczyła napadu na bank, którego dokonali dwaj mężczyźni. Pani sędzina po rozpoczęciu rozprawy, przedstawiła bieg wydarzeń. Obecny był tylko jeden oskarżony. Okazał on skruchę, tłumacząc się brakiem środków do życia.W związku z potrzebą przesłuchania dodatkowych świadków, wyrok zapadnie dopiero na kolejnej rozprawie.

W sądzie mieliśmy możliwość obejrzenia pracy wymiaru sprawiedliwości:sędziego, prokuratora, obrońcy czy protokolanta. Dla wielu z nas byłoto silne przeżycie, gdyż często oglądamy tego typu sprawy tylko w telewizji.

Dziękujemy pracownikom Sądu Rejonowego przy ul. Młyńskiej w Poznaniu, za możliwość uczestniczenia w rozprawie.

Olga Popiół z kl.2e
Uczniowie