Geometria w otaczającej nas rzeczywistości

14.11.2018 r.

W klasie czwartej podczas lekcji matematyki uczniowie poznają między innymi kąty i proste oraz odcinki równoległe i prostopadłe. Uczą posługiwać się kątomierzem, co nie jest takie łatwe, oraz ekierkami i linijkami jednocześnie. Klasa 4c, kiedy nabyła już te umiejętności, rozejrzała się wokół siebie i dostrzegła wspomniane obiekty w różnych miejscach i przedmiotach. Podczas lekcji uczniowie w grupach przygotowali plakaty obrazujące swoje spostrzeżenia. Z wielkim zadowoleniem obserwowałam ich pracę, szczególnie, że wyszukali dużo bardzo ciekawych ilustracji obrazujących omawiane zagadnienia. Ich czujne oko wychwyciło wiele kątów i prostych równoległych oraz prostopadłych, z którymi spotykają się na co dzień. Mam nadzieję, że takie odniesienie zdobywanej wiedzy do codzienności pozwoli uczniom trwale przyswoić sobie te informacje. Wykonane prace można oglądać w sali 005. 

Ewa Frąckowiak
Uczniowie