Francuzi, Rumuni, Włosi, Hiszpanie i Niemcy w szkole i Urzędzie Miasta

9.02.2015 r.

Dziś goście z krajów partnerskich spędzili dzień w Luboniu. Rano odbyło się powitanie w szkole i prezentacja gości. Uczestniczyła w nim pani burmistrz Małgorzata Machalska. Odsłoniliśmy pamiątkową tablicę (obok głównego wejścia do budynku). Następnie Francuzi, Rumuni, Włosi, Hiszpanie i Niemcy zwiedzili gimnazjum, które bardzo im się podobało. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele ogladali sale oraz obserwowali fragmenty lekcji. Później pan Łukasz Budzyński przeprowadził warsztaty animacji Stop Motion. Młodzież ustawiała się, tworząc litery składające się na wyraz COMENIUS. Później goście i opiekujący się nimi uczniowie wzięli udział w zajęciach. Pierwsza grupa pod opieką pani Anny Trąbały zdobiła przedmioty techniką decoupage. Druga udowodniła, że wiele przedmiotów może mieć "drugie życie" - z niepotrzebnych już dyskietek powstały napisy - wg pomysłu pani Agaty Budzyńskiej. Trzecia grupa uczyła się angielskiego podczas spotkania z paniami Małgorzatą Szymankiewicz i Roksaną Różańską-Boruń. Specjalnie dla gości funkcjonowała kawiarenka z tradycyjnymi polskimi ciastami upieczonymi przez uczniów (opiekunki: p. Aneta Jankowska-Łukomska i p. Jolanta Skowrońska). Kolejnym punktem dzisiejszego programu była wizyta w Urzędzie Miasta. Tam powitali nas pani burmistrz Małgorzata Machalska, pan wiceburmistrz Mateusz Mikołajczak i asystentka burmistrza pani Joanna Humerczyk. Uczestnicy projektu obejrzeli prezentację przestawiającą działania miasta na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Młodzież otrzymała upominki i skosztowała pysznych ekologicznych babeczek. Po powrocie z UM Polacy oraz ich przyjaciele uczestniczyli w zajęciach sportowych prowadzonych przez pana Łukasza Budzyńskiego. Około godziny 16.30 wrócili do domów, które ich goszczą podczas pobytu w Luboniu.

Serdecznie dziękujemy panu Dariuszowi Walczakowi i firmie "Akropol Inwestycje" za ufundowanie obiadów dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli uczestniczących w programie. 

Jolanta Walczak
Uczniowie