Finał V Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Kochajmy nasze małe ojczyzny”

15.04.2014 r.

W Starostwie Powiatowym w Poznaniu, w ramach realizacji programu „Promocja ekologii poprzez edukację” odbył się finał V Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Kochajmy nasze małe ojczyzny”Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu powiatu poznańskiego. Chęć udziału zgłosiło dwadzieścia szkół. Konkurs przebiegał w trzech etapach. Etap szkolny polegał na rozwiązaniu testu. W kolejnym etapie – gminnym, wyłoniono trzyosobowe reprezentacje z każdej szkoły. W wyniku ich rywalizacji do finału zakwalifikowano czternaście szkół z czternastu gmin powiatu poznańskiego. W finale uczniowie rozwiązali test sprawdzający wiadomości z ekologii, przyrody, geografii oraz wiedzę na temat powiatu poznańskiego. O zwycięstwie decydowała suma punktów zdobyta przez trzyosobową reprezentację szkoły. Drużyna z naszego gimnazjum: Andrzej Ziemnicki (2d), Patrycja Leśniewska (2e), Mariusz Dotka (2d) zajęła w tym etapie 5 miejsce. Wszyscy uczestnicy konkursu wraz z opiekunami otrzymali upominki za udział w konkursie – album książkowy oraz dyplom. Uczniów przygotowała p. Joanna Taberska. 

             

Joanna Taberska
Uczniowie