Finał Miejskiego Konkursu Ekologicznego 2017/2018

12.03.2018 r.

 Tegoroczny Miejski  Konkurs Ekologiczny składał się, podobnie jak w latach poprzednich, z dwóch części: ekologicznej i plastycznej. Uczniowie klasy IV- VII lubońskich szkół podstawowych oraz gimnazjaliści w etapie szkolnym rozwiązywali test wiedzy. Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie: z klas siódmych: I miejsce -Wojciech Dudziński 7a, II miejsce ex aequo Marta Kurlus 7c, Maja Reclik 7d, Emilia Włoszyńska 7a, III miejsce: Monika Traczyk 7c; z klas gimnazjalnych: I miejsce: Julia Rypińska 3g, II miejsce: Kacper Kamiński 3g, III miejsce: ex aequo: Marika Kopaszewska 3e, Dawid Grześkowiak 3d, Weronika Paluszczak 3d. Osoby te zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu. Uczniowie klas gimnazjalnych musieli przygotować prezentację nt. "Działaj lokalnie, myśl globalnie”, a uczniowie klasy siódmej grę ekologiczną. Spośród  prac  wykonanych przez uczniów wszystkich lubońskich szkół  i przesłanych do organizatora (SP4) komisja w drugim miejskim etapie, przyznała uczniom naszej szkoły: w kategorii klas 4-7: II miejsce – Wojtkowi Dudzińskiemu 7a, III miejsce- Marcie Kurlus 7c, a z lubońskich klas gimnazjalnych także naszym uczniom: I miejsce- Kacprowi Kamińskiemu 3g, II miejsce – Julii  Rypińskiej 3g, III miejsce- Marice Kopaszewskiej 3e. Komisja konkursowa  wyróżniła pracę i  nagrodziła uczennicę SP5 Monikę Traczyk 7c. W części plastycznej Miejskiego Konkursu Ekologicznego uczniowie wszystkich szkół tworzyli prace płaskie w dowolnej technice „Piękno przyrody w moim otoczeniu”. Komisja konkursowa przyznała: I miejsce- Monice Zawada 3g (gimn), II miejsce- Adzie Jurewicz 2f (gimn), III miejsce- Martynie Janiszewskiej 5a. Dodatkowo firma Kom-lub spośród prac uczniów wszystkich szkół, wyróżniła  i nagrodziła  prace uczennic z naszej szkoły( prezentację „Działaj lokalnie, myśl globalnie” i gry ekologiczne), przyznając: miejsce I-Marice Kopaszewskiej 3e, miejsce II- Kacprowi Kamińskiemu 3g, miejsce III – Mai Reclik 7d Za pracę plastyczną  Kom-lub nagrodził Weronikę Zawadę 3g. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich uczniów zapraszamy do udziału w przyszłym roku szkolnym.

Joanna Taberska
Uczniowie