Europejski patronat dla naszego projektu wymiany szkolnej

28.02.2018 r.

Komisja Europejska przyznała prawo do używania logotypu Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego realizowanemu przez Szkołę Podstawową nr 5 w Luboniu projektowi  wymiany kulturowo-językowej ze szkołą Can Mas w Ripollet, Barcelona w Hiszpanii. Hasło ERDK 2018 brzmi „Dziedzictwo. Tu przeszłość spotyka się z przyszłością”. Objęcie naszej szkoły unijnym patronatem jest dla nas prestiżowym wyróżnieniem, z czego się bardzo cieszymy. Unia Europejska ogłosiła rok 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Ogólnymi celami Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego są: zachęcenie do dzielenia się i docenienia wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego jako dobra wspólnego, zwiększenie świadomości wspólnej historii oraz podzielanych przez Europejczyków wartości i wzmocnienie poczucia przynależności do społeczności europejskiej. Europejski Rok Dziedzictwa będzie promować dziedzictwo kulturowe jako niezbędny składnik różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego, podkreślać znaczenie konserwacji i dbałości o dziedzictwo i zwiększenie dostępu do niego większej liczby odbiorców, promować znaczenie dziedzictwa kulturowego dla gospodarki oraz promować dziedzictwo kulturowe jako ważny element w relacjach pomiędzy UE a krajami trzecimi. Część tych celów to założenia realizowanego przez naszą szkołę projektu wymiany szkolnej „Student exchange - Institut Can Mas, Ripollet - Szkoła Podstawowa nr 5, Luboń”. Już 7 marca 24-osobowa grupa uczniów z nauczycielami udaje się do Hiszpanii, w kwietniu będziemy gościć naszych partnerów w Luboniu. Relacje pojawią się na stronie szkoły i na stronie https://exchangecanmassp5.blogspot.com 

 

             

Magdalena Madajczyk-Głowacka
Uczniowie